Apie viešąjį transportą

Lietuvoje, pagal Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos 1997-04-15 įsakymą Nr. 130 „Dėl leidimų vežti keleivius reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais išdavimo ir naudojimo taisyklių, keleivių ir bagažo vežimo kelių transportu taisyklių ir keleivių vežimo lengvaisiais automobiliais - taksi taisyklių patvirtinimo", viešasis transportas skirstomas į miesto, priemiestinius ir tolimojo susisiekimo (tarpmiestinius) maršrutus:

Vietinio susisiekimo (miesto) maršrutas - tai nustatyta gatvių trasa, kuria keleiviai vežami reguliariais reisais miesto savivaldybės teritorijoje.

Vietinio susisiekimo (priemiestinis) maršrutas - tai nustatyta gatvių ir kelių trasa, kuria keleiviai vežami reguliariais reisais ne daugiau kaip per dviejų gretimų rajonų savivaldybių teritorijas.

Tolimojo susisiekimo maršrutas - tai nustatyta gatvių ir kelių trasa, kuria keleiviai vežami reguliariais reisais Lietuvos Respublikos teritorijoje, kai maršrutas tęsiasi daugiau kaip per dviejų rajonų savivaldybių teritorijas.

Miestų ir priemiestinio tipo maršrutų organizavimu ir kontroliavimu rūpinasi teritorijos savivalda - miesto ar rajono savivaldybė. Už tolimojo susisiekimo maršrutų organizavimą atsakinga Lietuvos Respublikos Susisiekimo ministerija.

Miestų viešasis transportas

Lietuvoje įprasta, kad miestų viešajame transporte galiotų vienkartiniai ir terminuotieji bilietai. Miestų viešojo transporto bilietams visoje Lietuvoje taikomos lengvatinės nuolaidos, numatytos LR Susisiekimo ministerijos parengtame Transporto lengvatų įstatyme

Norėdami daugiau sužinoti apie kiekvieno didžiojo Lietuvos miesto viešąjį transportą, rasti informaciją, kaip naudotis viešuoju transportu konkrečiame mieste, pasirinkite miestą:

 

Priemiestinių maršrutų viešasis transportas

Priemiestinių maršrutų organizavimu ir aptarnavimu rūpinasi vietos rajono savivaldybė. Priemiestinių maršrutų aptarnavime vyrauja liberalesnis darbo organizavimas, dėl to šio tipo maršrutai aptarnaujami daug ir įvairių vežėjų (priklausomai nuo savivaldybės - kai kuriose dirba tik vienas vežėjas). Bet siekiant darnaus viešojo transporto vystymosi ir lygiaverčių rinkos sąlygų, vietos savivaldos struktūra nustato vienodus 1 kilometro įkainius (tarifus) transporto bilietams įsigyti.

Priemiestinio tipo maršrutų organizavimas didesniuose miestuose pagrįstas privežimo prie pagrindinių miesto centrų principu. Taigi iš rajono miestelių ir gyvenviečių keleiviai viešuoju transportu privežami prie pagrindinių miesto punktų (transporto mazgų), dažniausiai - stoties. Nuo čia kelionė mieste tęsiama miesto maršrutų aptarnaujamu transportu. Mažesniuose miestuose, ypač ten, kur prastai išvystyta (arba jos visai nėra) miesto viešojo transporto sistema, priemiestinio tipo maršrutai driekiasi per visą ar didžiąją dalį miestelio. Taip priemiestiniai maršrutai atlieka dar ir miesto maršrutų funkciją.

Tačiau įprasta, kad priemiestinio tipo maršrutų darbas, ypač didžiuosiuose miestuose, kruopščiai organizuojamas ir derinamas su miesto viešojo transporto maršrutais ir jų trasomis.

Priemiestiniuose maršrutuose galioja skirtingo tipo bilietai, nėra vieningų kelių vežėjų maršrutuose galiojančių bilietų, kaip yra Lietuvos miestuose. Taip pat priemiestinio tipo maršrutuose galioja kitos transporto lengvatos (kaip numatyta Transporto lengvatų įstatyme). Bilietai šio tipo maršrutuose įsigyjami transporto viduje iš vairuotojo ar konduktoriaus.

 

Tolimojo susisiekimo viešasis transportas

Mažiausiai kontroliuojamas, nors atlieka dvi funkcijas: 1. yra vienintelis transportas, kuriuo galima nuvykti nuo mažesnės gyvenvietės ar kaimo iki didesnio miesto ar miestelio; 2. svarbiausia funkcija - perveža keleivius nuo vieno miesto ar miestelio iki kito.

Tolimojo susisiekimo maršrutais, lyginant su miesto ar priemiestiniais, keleiviai naudojasi mažiausiai, ypač maršrutuose, kurių trasos driekiasi nuo didelio miesto iki kito didelio miesto. Paprastai tarp šių miestų keleiviai važinėja ne kasdien, dėl to didesnę keleivių dalį sudaro atsitiktiniai ar „sezoniniai" (tam tikro laikotarpio) keleiviai: studentai, turistai, į kurortą vykstantieji ir pan.

Tolimojo susisiekimo maršrutuose nėra vieningos bilietų sistemos, kainos nežymiai skiriasi. Bilietų kainos priklauso nuo nuvažiuoto atstumo, o maksimalias tarifų ribas nustato LR Susisiekimo ministerija. Bilietai šio tipo maršrutams įsigyjami vietos stotyje, transporto priemonėje iš vairuotojo ar konduktoriaus arba internetu.